Αδελφοποίηση πόλεων

Αδελφοποίηση πόλεων μεταξύ Ηγουμενίτσας και Φέλμπερτ (Velbert)


Τον Μάιο του 2012, η αδελφοποίηση πόλεων μεταξύ Ηγουμενίτσας και Velbert σφραγίστηκε επίσημα στο δημαρχείο της Ηγουμενίτσας / GR. Το έγγραφο συνεργασίας υπέγραψαν οι δήμαρχοι Στέφαν Φράιταγκ (Stefan Freitag) και Γεώργιος Κατσινός, καθώς και ο πρόεδρος της Filia Velbert e.V. Χόλγκερ Ρίχτερ(Holger Richter) (από αριστερά προς τα δεξιά).

IMG_2207
IMG_2204
IMG_2207

Το έγγραφο έχει την ακόλουθη διατύπωση:


Έγγραφο συνεργασίας – Η πόλη του Φέλμπερτ (Velbert) διατηρεί φιλική επαφή με την περιοχή της Θεσπρωτίας από το 2000. Το 2010, πραγματοποιήθηκε σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα με στόχο την απλούστευση των διοικητικών δομών. Η πόλη της Ηγουμενίτσας είναι πλέον η έδρα της περιοχής της Θεσπρωτίας. Ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, εμείς, οι εκπρόσωποι των πόλεων Ηγουμενίτσα και Φέλμπερτ(Velbert), επιβεβαιώνουμε τη στενή φιλία μας μέσω μιας επίσημης αδελφοποίησης των πόλεων της Ηγουμενίτσας και του Φέλμπερτ(Velbert).


Δηλώνουμε την κοινή μας επιθυμία να εμβαθύνουμε περαιτέρω τις σχέσεις και να προωθήσουμε περαιτέρω τη φιλία με τις κοινότητες σε άλλες χώρες, έτσι ώστε οι άνθρωποι των διαφορετικών λαών να γνωριστούν καλύτερα και να γνωρίσουν σεβασμό και ανοχή προς τον άλλο πολιτισμό.


Στόχος μας είναι να φέρουμε τους νέους σε επαφή με άλλους πολιτισμούς σε πρώιμο στάδιο μέσω ανταλλαγών φοιτητών και συναντήσεων νέων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, δηλώνουμε την επιθυμία μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να προωθούμε μια διαρκή και γεμάτη ζωή διεθνική σχέση μεταξύ των δύο πόλεων σε διαφορετικά επίπεδα κοινωνίας, όπως ο ελεύθερος χρόνος, ο πολιτισμός, το σχολείο, ο αθλητισμός και οι κοινωνικές υποθέσεις.


Οι πολίτες, οι σύλλογοι, τα σχολεία και οι οργανώσεις των δύο πόλεων καλούνται να συμμετάσχουν, να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν φιλικές επαφές μεταξύ τους με σύνθημα «Μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο – ζούμε μαζί».