Χορηγοί


Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας


Στο έργο μας μας στηρίζει ένας μεγάλος αριθμός χορηγών, γιατί ο γερμανό-ελληνικός σύλλογος Φιλίας Φέλμπερτ βασίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική εργασία.